Už mnoho let se aktivně věnujeme výchově mladých myslivců a přátel myslivosti. Každoročně se účastníme soutěže o "Zlatou srnčí trofej", kde naše děti dosahují vynikajících výsledků nejen v okresních kolech. Do výuky se v posledních letech zapojila převážná většina našich členů, kteří přímo a prakticky předávají své poznatky a zkušenosti z přírody mladé generaci. Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do ochrany zvěře a přírody jako takové.